dimarts, 14 de març de 2017

PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Del 20 al 29 de març, s'obrin les inscripcions per a aquells alumnes que no tinguin el títol d'ESO i ja tinguin 17 anys o bé els facin durant l'any 2017. Un cop superada aquesta prova, els alumnes poden accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà sense tenir l'ESO.

Més informació en aquest enllaç: PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ